HISTORIK

Toarp blev Säteri år 1640 (under Drottning Kristinas regering) och har anor från 1400-talet. Här finns namn som Wrangel, De la Gardie, Stenbock, Lillie, Sparre och Björnberg. De var alla adelsmän eller högre militärer. Södra Sjuhäradsbygden, där Toarp är beläget, låg under medeltiden nära gränsen till Danmark. Därmed blev trakten utsatt för gränsstrider, vilket bland annat de många befästningarna i området vittnar om. Uttrycket säteri betyder att gården tidigare beboddes av adelsfamiljer som innehaft ”sätesfrihet”, dvs. skattefrihet. Rika bönder som av kungen befriades från skatt om de var beredda att ställa upp i hans tjänst med man och häst i full rustning.