FRAMTID

Toarp Säteri är fullt av arv och spännande historier från svunna tider. Mitt i allt det möts nutid och framtid.

Gästgiveri [jɛɧɪvɛˈriː] var en inrättning för resande på vägarna där förtäring och inkvartering skulle bjudas, samt möjligheter till att byta häst för skjutsar. Detta var reglerat i Gästgiveristadgan och 1615 (under Drottning Kristina) kom en stadga där alla häradshövdingar ålades att tillse att gästgiverier fanns efter alla landsvägar med 1 1/2 mils mellanrum. Mat och husrum skulle erbjudas i gästgivarböndernas stugor, någon särskild byggnad fanns sällan.

Symbolen för ett gästgiveri på äldre svenska kartor

BOSTÄDER

 

LOGI

 

RESTAURANG

 

VINKÄLLARE

 

TRÄDGÅRD

 

GRILLPLATS

 

BASTU