GÅRDEN & DJUREN

Byggnaderna är från 1875, man kan se datumet som är inhugget i gamla stallets yttervägg. Här finns byggnader som Magasin från 1700-talet med en Gårdsbutik. Vagnslider, Potatiskällare, Stall, Fårhus, Ladugård mm.

Får finns ca 500 st under betesperioden. Våra får är av rasen Gotlandsfår som trivs bra i hagarna och hjälper oss att hålla öppna landskap. Dom producerar gott lammkött, fina skinn och bra ull. Lammningen sker utomhus i april-maj. Vi är även med i ett avelsprogram som hjälper oss att få en fin stam med djur.

SVENSKA LANTRASER

På gården finns det Fjällnära kor, Göingeget, Gammalsvensk Dvärghöna och Nordsvensk Häst. De är alla utrotningshotade svenska lantrasdjur som vi är med och bevarar i olika genbanker. Lantraserna är mindre och producerar inte lika mycket kött eller mjölk som dagens förädlade raser. Därför har de av ekonomiska skäl mer eller mindre försvunnit ur den kommersiella matproduktionen. Om lantraserna försvinner förlorar vi den genetiska variationen och en bit kulturhistoria. Gamla lantraser har ett stort genetiskt värde eftersom de anpassat sig till miljön de lever i och ofta är resistenta mot regionens parasiter och sjukdomar.

ARDENNERHÄSTAR

Våra Adennerhästar på Toarp Säteri använder vi i skog och mark. Vårat KRAV-tänk syns även här. Mer miljövänlig än en arbetshäst som lämnar minimala skador i markerna, som kräver hö och havre istället för bensin och olja och släppar ut rätt sorts avgaser, kan vi inte tänka oss. Skogsarbetet är en vintersyssla så under övriga året vår, sommar och höst hjälper hästarna till i jordbruket som ex potatislandet eller bara kör runt med häst och vagn i olika sammanhang.